HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

 

Chúng ta đang sống thời "Thế giới đại chiến thứ 3 "


Viết cho thân nhân, bạn bè và đôc gia của HuynhDung 

 

***

Hiên nay chúng ta đang sống trong thời chiến tranh: "Thế giới đại chiến thứ 3". Môt cuôc chiên không có vũ khí bom đạn hay binh sĩ...mà là cuộc "Chiến Tranh Tâm Lý vơi vũ khí "sinh hoá học" (Virus CORONA) bắt nguồn từ  Wu-Han (Trung Cộng) vào năm 20 19, lan tràn khắp nơi trên Thế giới , làm khủng hoảng kinh tế và đ i sống yên bình của nhân loại.

 

Giở phút hiểm nguy này, Huỳnh Dung nguyện cầu Thượng Đế ban phước lành, che chơ,   cứu giúp... cho t ất cả   nạn nhân của Virus CORONA - Wuhan  vươt qua nạn kiêp .

 

Thân ái,

 

Mme Huynh Dung RUHIER
Romancière & Poétesse
Novelist & Poet
Nhà Vãn & Nhà Tho'