HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

HỜN VONG QUỐC 

(TIỂU THUYẾT DÃ SỬ KIẾM HIỆP KỲ TÌNH VIỆT NAM)
thời An Nam vong quốc, đô hộ bởi nhà Minh/Trung Hoa vào
1414 – 1427

 

Huỳnh Dung trước chùa Một Cột ở Đế kinh Thăng Long, thủ đô An Nam ngày xưa

 
 

MỤC LỤC
 

Từ trang này bấm đọc từng chương. Đọc hết chương trở lại trang này bấm chương kế tiếp

 

Tựa Lời phi lộ
Chương 1 Thục nữ ra tay giết Hồ
Chương 2 Anh hùng ngộ nạn gặp giai nhân
Chương 3 Thần chết xe duyên
Chương 4 Tình si hai mối
Chương 5 Thảm cảnh chạy giặc
Chương 6 Kết nghĩa với thái tử Chiêm Thành
Chương 7 Lưu lạc tới đảo Hải Nam gặp di tích của Tô Ðông Pha
Chương 8 Làm bạn với vua
Chương 9 Trái tim sắt đá
Chương 10 Những kẻ bán nước hại dân
Chương 11 Vào lòng đất địch
Chương 12 Kiếp ngừời nô lệ
Chương 13 Người chồng quái dị
Chương 14 Cưỡng lại duyên Trời
Chương 15 Những kẻ tương tư
Chương 16 Hận tình khôn giải
Chương 17 Hồi hương phục quốc
Chương 18 Kẻ sĩ diệt thù, Giai nhân trừ giặc, Anh hùng cứu quốc
Chương 19 Cốt nhục tương phùng
Chương 20 Tình yêu mầu nhiệm
Chương 21 Lánh nẻo công danh
 

Độc giả yêu quê hương ? Yêu văn chương ? Yêu nhân vật trong tuyện? Và mến mộ tác giả? – Hãy vì sự cống hiến và hy sinh của tác giả cho văn hóa VN,  giới thiệu và quãng bá với đồng bào trong nước và hải ngoại đọc :  www.huynhdung.com