HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

HUỲNH DUNG

(Tiểu thuyết phiêu lưu trinh thám gián điệp kỳ tình)

 

SONG ĐIỆP LL12 VÀ VT001

Công Tác Á Rập

 

Sóng/Canada – 1992

 
MỤC LỤC 

Từ trang này bấm đọc từng chương. Đọc hết chương trở lại trang này bấm chương kế tiếp

Chương 1 LL12 lọt vào động «Tú Bà» 1 – 80
Chương 2 LL12 với cuộc hôn nhân lạ lùng trên sa mạc   1 - 134
Chương 3 VT001 giải thoát LL12 khỏi lưới tình 1 - 62
 

Độc giả yêu quê hương ? Yêu văn chương ? Yêu nhân vật trong tuyện? Và mến mộ tác giả? – Hãy vì sự cống hiến và hy sinh của tác giả cho văn hóa VN,  giới thiệu và quãng bá với đồng bào trong nước và hải ngoại đọc :  www.huynhdung.com