HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

THIÊN ĐƯỜNG CỦA THY 

Tác phm này viết để tưởng nim bn v tướng lãnh và quân nhân chiến sĩ VNCH các cp đã chn cái chết không hàng gic, cũng như nhng nn nhân đã chết trong ngc tù cng sn hoc trên đường vượt biên tìm t do sau “Ngày Hoà Bình” (là ngày Cng sn Hàni chiếm đot min Nam, thi hành chính sách dã man giết dân cướp ca, khiến cho hơn mt triu đồng bào phi b nước ra đi)

 

MỤC LỤC 

 

Tựa Vài giòng sử trước khi vào chuyện
Chương 1 Số phần
Chương 2 Hạnh phúc ngắn ngủi
Chương 3 Kỷ vật của chồng
Chương 4 Nạn nhân của chồng
Chương 5 Nạn nhân của xã hội
Chương 6 Một tấm tình chung
Chương 7 Tìm con đường sống
Chương 8

Thành tích của những người hùng Cộng Sản

Chương 9 Mối tình giấu kín trong tim
Chương 10 Kẻ thù của Bác và Đảng là ai?
Chương 11 NGÀY CỦA HOÀ BÌNH
Chương 12

Chính thể “Độc lập-Tự Do-Dân chủ-Công Bình xã hội”.

Chương 13 THIÊN ĐƯỜNG CỦA THY
Chương 14 Mọi con đường dẫn tới tù ngục
 

Độc giả yêu quê hương ? Yêu văn chương ? Yêu nhân vật trong tuyện? Và mến mộ tác giả? – Hãy vì sự cống hiến và hy sinh của tác giả cho văn hóa VN,  giới thiệu và quãng bá với đồng bào trong nước và hải ngoại đọc :  www.huynhdung.com