HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Poems by Huynh Dung

Translated from Vietnamese by Quoc Sung Ducam – Aug 2010 

 

1.

Rendez-Vous in a Dream
(with my love who lives far away…)

I live in this country
But you hold my heart captive
I no longer am master of my mind
To write to you words of love
Besides these sentences that I couch haphazardly on the paper…


Then,

Riding the winds and the clouds,
This night I came to find you and to speak of love.
Please hold the doors ajar
To welcome me
My night travelling clothes would be soaked with snow
And with the mist;
Light the flame of your heart ahead
So that I may get warmth.
Darling! I shall die of fatigue from my long journey across half of the globe.
So please prepare a place that I may get some rest to night.
Your ardent arms will be my pillow and blanket.
I shall stay close to you
We fall in love this night,
To remember for the rest of our lives.

 

Original poem No 1:

HẸN HÒ TRONG MỘNG
(cùng người tình phương trời xa)
*
Em ở phương này mà hồn bị chàng giữ
thì tâm trí còn đâu để viết được lời tình tự mến yêu,
ngoài những giòng nguệch ngoạc cuồng ngông?

Thôi thì,

Đêm nay em sẽ lướt gió cỡi mây, tìm đến chàng tình tự.
Cửa phòng văn hãy mở đón chờ em.
«Áo dạ hành» chắc ướt đẫm tuyết sương,
Chàng hãy đốt sẵn lửa lòng cho em sưỡi ấm.
Cuộc hành trình vượt nửa địa cầu xa thẳm
Em hẳn rã rời mệt mỏi lắm chàng ơi!
Hãy soạn cho em chỗ nghỉ tạm đêm dài,
Và vòng tay nồng ấm của chàng thế thay chăn gối,
Rồi em sẽ ở lại cùng chàng trọn tối,
Ta yêu nhau đêm này… để tưởng nhớ ngàn năm.

Huynh Dung 1984