HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Poems by Huynh Dung

Translated from Vietnamese by Quoc Sung Ducam – Aug 2010 

 

2. A love letter
(for my first country, VietNam)

Twenty-six Falls have elapsed
Since the day we bade farewell.
I was leaving you as the hostilities raged on
And you, you remained engulfed in the war.
Then came April 1975 – the month of misfortune
I learned of your defeat.
The invading communist pirates
Sowed suffering everywhere,
And you my love, you valiantly fought in the prisons,
Against hunger and misery.
From the arch of Nam Quan to the Ca Mau point,
Those bloody tortures you suffered for the last fourteen years
Continue to destroy piece by piece your already thin frame!

Gone forever this native country with its green mountains and its blue seas,
Also never to return the freedom of actions under spacious skies,
Those cities, those animated dwellings,
This joyous peace-loving people.

O my Vietnam!
No more of the carefree days of yore.
You still suffer, enveloped by ignominy and hatred
While on a foreign land I cry silently in my heart laden with regrets!
Our separation though, by no means becomes final.
Remember, you shall rise again in uproar
To fly the flag, to regain our land.
As you are the beloved “Fatherland” for all the Vietnamese people,
My vow is to remain your lover,
Missing and loving Vietnam for all of eternity.

(Huynh Dung- 1989)
 

Original poem No 2:

TÌNH TỰ
(cùng người tình Việt Nam)
*
Kể từ buổi mình chia tay nhau đó,
Nay đã là hai mươi sáu mùa thu!
Em ra đi lúc khói lửa mịt mù,
Chàng ở lại nương mình theo chinh chiến.
Rồi tháng tư, bẩy mươi lăm – năm tai biến…
Em nghe tin chàng thất thủ đường gươm,
Giặc Cộng tràn về gieo rắc đau thương.
Chàng quằn quại trong ngục tù đói khổ!
Bao nhiêu năm chịu cực hình máu đổ,
Tấm thân gầy thêm tan nát, xác xơ!
Đầu Nam-Quan đến cuối gót CàMau,
Hình hài vàng võ, sức tàn hơi kiệt!

Còn đâu nữa non xanh nước biếc?
Trời tự do một thuở vẫy vùng?
Phố phường còn đâu nhộn nhịp tưng bừng?
Dân chúng hoan ca, xóm thôn an lạc?

Việt Nam hỡi, những chuỗi ngày êm đẹp,
Của ngày xưa còn có nữa đâu anh?
Chàng thương đau và tủi nhục hờn căm,
Em đất khách khóc thầm thương tiếc!
Mình chia tay không nghĩa là vĩnh biệt,
Nhớ nghe anh hãy chỗi dậy vùng lên,
Dựng lại màu cờ, giành lại giang sơn
Vì chàng là “Tổ Quốc” mến yêu của toàn dân Việt,
Và em nguyện làm người tình chàng vạn kiếp,
Đời đời thương nhớ yêu dấu Việt Nam.

Huynh Dung 1989