HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Poems by Huynh Dung

Translated from Vietnamese by Quoc Sung Ducam

 

3.

LOST LOVE

With you gone my home has now become hell,
The flowers and grass have withered in the old garden,
Wind and rain have quarreled as the saddened sky
Is somber like an autumn evening saddled with falling leaves!

With you gone my saddened heart is full of longing,
I have no one with whom to share my pains,
Though the old streets are still full of people,
My house is still unoccupied and abandoned.

With you gone who else would fill my dreams?
Who would listen to my songs of praise?
My blue eyes would not know whom to look for in empty space?
My jade-like thin frame and waist will miss its robe.

With you gone, and our romance interrupted,
How could I finish weaving the cloth of love?
Which path has registered the imprint of your steps?
As the stones and pebbles loudly express their transient regrets?

With you gone the scent of remembrance has hardly faded,
And I have not ceased singing the sole song,
As thousands of sad lyrics desperately call for you!
My faltering soul trying hard to follow the dissonant music chord.

With you gone, though our story has ended,
The languor of old love still permeates my soft lips.
I am still drunk, and still fumble in the cup of love,
My mind lost in a dream, half conscious, half ethereal!

I can no longer utter the wanted words in sound,
Whom to ask? Or can I charge the wind to inquire with you
Why no sooner this love was born that it already disintegrated?
Left are only a few affectionate solitary verses?

Huynh Dung

 

Original poem No 3:

TÌNH MẤT

Anh đi rồi, nơi này thành địa ngục,
Cảnh cũ giờ đây hoa cỏ u sầu,
Không gian buồn, mưa gió giận hờn nhau,
Trời ảm đạm như chiều Thu lá đổ!

Anh đi rồi, em dạ sầu lòng nhớ,
Tâm sự buồn thương chẳng chút phôi pha,
Phố phường xưa dù mãi có người ta,
Em vẫn thấy nhà hoang cửa trống!

Anh đi rồi, lấy ai em làm mộng?
Em làm thơ ca tụng để ai nghe?
Mắt biếc tìm ai giữa cõi bơ vơ?
Gầy vóc ngọc, lỏng vòng eo áo nhớ!

Anh đi rồi, duyên chúng mình dang dỡ,
Em làm sao dệt nốt khúc tơ tình ?
Con đường nào in dấu bước chân anh ?
Mà sỏi đá kêu vang lời tiếc bướm ?

Anh đi rồi, chưa nhòa hương kỷ niệm,
Bài đơn ca em hát mãi không ngừng,
Vạn lời sầu réo rắt gọi tình quân !
Hồn lảo đảo theo nhịp đàn lỗi khúc !

Anh đi rồi, chuyện mình tuy đã dứt !
Rượu tình xưa còn đẫm ướt môi mềm,
Em còn say, còn chếnh choáng hơi men,
Thần trí mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh …

Lời muốn hỏi đã không còn ra tiếng !
Hỏi ai đây ?- hay nhắn gió hỏi chàng :
Cuộc tình này sao chưa hợp đã tan ?
Chỉ còn lại mấy vần thơ thân ái ?!

Huynh Dung