HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Poems by Huynh Dung

Translated from Vietnamese by Quoc Sung Ducam

 

4.

Hopeless Love

I knew I committed a sin in loving you,
This insignificant love is not worth much,
As our steps were not synchronous in our desired path,
And I am resigned to wrap myself in a dream!

I shall sing the love lyrics of “Farewell”,
And no longer call you “Darling” for the remainder of my life,
No love, no more romantic rendezvous,
Alas, thus is the short-lived path of romance!

Though your brain destined you to great achievements,
Though your shoulders bore the highest ambitions,
And your eyes will attract thousands of admirers,
You’ll be the king of a multi-splendored universe.

I will continue to love you with a hopeless heart,
And you will be drunk with the pursuit of success.
Thus, even if the sky were filled with flowers and splendor,
I‘ll continue to be sad, as my innocent eyes will still be wounded!

Huynh Dung

 

Original poem No 4:

TÌNH TUYỆT VỌNG

Đã biết yêu anh là em lỗi đạo,
Chút tình con có đáng giá gì đâu ?
Khi đôi bước không cùng chung lối mộng,
Thôi cũng đành ôm ấp giấc chiêm bao !

Em sẽ hát khúc tình ca « Vĩnh Biệt »
Và trọn đời không thể gọi « Anh Yêu ! »
Không ân ái, không hẹn hò duyên ước,
Ôi, đường tình ngắn ngủi chỉ bấy nhiêu !

Tuy khối óc anh làm nên đại sự,
Tuy vai hùng mang chí cả ngôi cao,
Và ánh mắt có muôn vàn nhân ái,
Anh làm Vua vũ trụ đẹp muôn màu,

Em vẫn yêu trong mối tình tuyệt vọng,
Còn anh mê say theo bước công hầu,
Nên khung trời dẫu dẫy đầy hoa bướm…
Em vẫn buồn, mắt biếc vẫn thương đau !

Huynh Dung