HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Links 

 

BÁO CHÍ

 

http://vietmessenger.com/

http://vietmessenger.com/books/?author=huynhdung

www.editions-persee.fr

www.hon-viet.co.uk

www.nsvietnam.com

www.vietluanonline.com

www.saigonocean.com/SachVietNam/SachToanTap/tusach.htm

http://www.youtube.com/phamanhdung1#g  (sưu tầm âm nhạc qua DVD)

http//:www.huongduongtxd.com
   
  Độc giả yêu quê hương ? Yêu văn chương ? Yêu nhân vật trong tuyện? Và mến mộ tác giả? – Hãy vì sự cống hiến và hy sinh của tác giả cho văn hóa VN,  giới thiệu và quãng bá với đồng bào trong nước và hải ngoại đọc :  www.huynhdung.com