HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Thơ của Huỳnh Dung 

**

11.

TÌNH TRONG MỘNG


Thôi, kiếp này em đem chàng vào mộng,
Để đêm đêm tìm giấc ngủ thiên đường!

                                                 HD


Sau những buổi chiều tắt nắng,
Em tìm gió hỏi : Đêm nay…
có anh cùng về chung mộng?
Hay thôi, chỉ chiếc thân này?

Gió trêu, gió cười, chẳng đáp!
Bảo em đến hỏi cùng mây.
Em ngẩn ngơ nhìn đêm đến,
Thương anh biết nhắn cùng ai?

Huynh Dung