HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Thơ của Mẹ 

**

3.

TAI ÁCH XẢY RA TRÊN TỔ QUỐC VIET NAM

 

Trước cảnh tang thương của núi sông
Giông to bão lớn - trận cuồng phong
Nhà tan nước mất – còn đâu nữa?
Lạc bước tha hương nát cõi lòng!

Khắp cõi trời Nam ngập lối sầu
Vợ chồng con cháu biệt ly nhau
Cộng Hòa chiến sĩ vì non nước
Chịu cảnh tù đày lắm khổ đau

Cũng tại bọn Hồ, bọn Cộng gian,
Rập theo chủ nghĩa đám ngoại bang
Giết người cướp của làm dân khổ
Lắm kẻ hiền lương phải chết oan!

Bà Huỳnh văn Thiện (1989)