HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Thơ của Mẹ 

**

4.

THẲNG TAY VƠ VÉT

Giết dân Việt không hề thương xót,
Hại giống nòi chẳng chút lòng đau,
Làm cho máu đổ lệ trào
Biết bao thảm cảnh, biết bao lệ sầu.

Cùng dân Việt da vàng máu đỏ
Cùng một dòng con cháu Lạc Long
Cộng làm tan nát núi sông
Bắt dân nô lệ làm công xứ ngoài

Bọn Chóp bu đem quốc tài ra bán
Cùng ngoại bang khai thác làm giàu
Nước nhà của cải tiêu hao
Toàn dân khốn khổ, lệ trào, hận sâu

Đâu đâu khắp thôn làng phường xóm
Tịch thu tiền, vàng bạc, đô la…
Giàu , nghèo Cộng vẫn không tha
Thẳng tay vơ vét cho qua túi đầy !

Bầy « Cộng đảng » mặt dày láo khoét
Đánh đập người đày đọa dã man
Trẻ thơ đói khát lang thang
Dân ta vô sản, bọn mầy giàu to !

Vác mặt mo cầu xin viện trợ
Không ai cho, một lũ lưu manh
Mỹ Âu các nước đều rành
Món nghề lừa bịp để dành bọn bây !

Bà Huỳnh văn Thiện (1993)