HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Thơ của Mẹ 

**

6.

THẢM CẢNH « VẸM » NGÀY NAY

Trời cao quả có mắt,
Cộng Quốc Tế rã tan,
Mác Lê vào sọt rác,
Vẹm khủng hoảng teo gan ! 

Đồng chí «Anh» bối rối,
Nghèo đói lo chưa xong,
Cộng «Em»
đeo Sô Viết,
Được cóc gì mà mong ! 

Thôi hãy theo chân Bác,
Nằm nghỉ mát Ba Đình,
Làm cô hồn núp bóng,
Bên cạnh xác Hồ sình ! 

Chờ ngày chầu Âm phủ,
Chịu tội trước Diêm vương,
Tội giết dân cướp của,
Tội hãm hại hiền lương, 

Tội Việt gian bán nước,
Tội phách lối cuồng ngông,
Tội «đỉnh cao trí tuệ»

Làm tiêu nát non sông ! 

Tội bao năm làm giặc,
Dốt đặc muốn làm Vua !
Nay lâm vào cửa tử !
Vỡ mộng xâm lăng chưa ?!

1990   Goá phụ Huỳnh văn Thiện